BouwNieuws

Zie ginds komt de stoomboot met de dokdeur aan… WPP | 7

5 december. Het kan bijna niet mooier. De Dokdeur is op weg naar Amsterdam en komt op 5 december rond 12.00 uur aan in de Alaskahaven in Amsterdam.
Het heeft heel wat voeten in aarde gehad, voordat de dokdeur überhaupt op transport kon, van Heerle naar Amsterdam. Gezien het formaat, behoeft transport van een dergelijk groot object wel enige voorbereiding. Je kunt dan ook wel stellen dat er qua planning en organisatie een knap stukje werk is geleverd door de Kok Staalbouw.

Rijroute

In de loop van de dag is op maandag 3 december begonnen met laden. Eind van de ochtend arriveerde de transportcombinatie in Heerle. Vervolgens werd de dokdeur in de loop van de middag naar buiten getrokken en tijdelijk geparkeerd. Nadat de gigantische dokdeur op de combinatie is geladen werd deze rond de klok van 23 uur richting Bergen op Zoom gereden. Hiervoor zijn verkeerslichten verwijderd, spoorbomen ontmanteld en wegen afgezet. Allemaal om dit transport mogelijk te maken. Uiteraard zijn hiervoor alle benodigde vergunningen aangevraagd en verleend. De dokdeur kwam om ca. 04.44 uur aan in de haven van Bergen op Zoom alwaar hij op de boot is gehesen met behulp van twee zware kranen van Mammoet. Rond 06.00 vertrok de Dokdeur naar Amsterdam.

Vaarroute

De vaarroute ging via het Schelde- Rijnkanaal naar het Hollands Diep en via de Noord en de Lek naar Vreeswijk en vervolgens naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Rond 12.00 uur wordt de dokdeur verwacht in de Alaska haven in Amsterdam. Daar aangekomen wordt de deur verder opgebouwd, uitgebalanceerd en gedeeltelijk volgestort met beton. Hier worden ook de looppaden op de dokdeur aangebracht.
Vrijdag 14 december zal de dokdeur het laatste stukje over het water afleggen. Hiervoor zet DKS samen met Wagenborg Sleepdienst haar drijvende bok “Triton’, een ponton
en sleepboten in.Als alles goed gaat wordt de deur op 14 december op positie geplaatst. En nu maar hopen dat die waterdicht is.