BlogBouwNieuws

Het werk is gestart WPP | 2

Medio augustus 2017 zijn we begonnen met het  civieltechnische werk.

De damwanden van de Moezel- en Hornhaven alsmede de damwanden van het dok zijn inmiddels aangebracht. Hiermee zijn de contouren van het project zichtbaar geworden. Het dok is al duidelijk zichtbaar. De eerste palen van het dok zijn ook aangebracht. Indrukwekkend om te zien met hoeveel geweld de stalen buis de grond in wordt geslagen. En hoeveel inspanning er wordt verricht om aan te tonen dat we ‘integere’palen maken.