BouwNieuws

Het wordt steeds drukker op het werk WPP | 7

De totstandkoming van het project Nieuwbouw Royal van Lent te Amsterdam gaat gestaag door. Alle partijen zetten zich in om het project tot een doorslaand succes te maken. Steeds vaker horen wij van de medewerkers hoe imposant en uniek dit project is. Vanuit veiligheid en bouwvorderingen in het proces zien wij steeds meer veranderingen en komen er steeds meer afbouwdisciplines bij, het wordt drukker op het werk!

Veiligheidsgrafiek

Een gevolg van al deze extra activiteiten op de bouwplaats is dat er ook steeds meer transportbewegingen komen. In combinatie met de graafwerkzaamheden wordt de logistieke planning hierdoor een steeds grotere uitdaging. Alle veranderingen en het toenemende aantal mensen op het werk dwingt ons tot constante waakzaamheid en aanpassingen qua veiligheid en voorbereiding. Behalve plannen, het voorkomen en beheersen van gevaarlijke situaties is het houden van toezicht bij de vele bewerkingen op moment een vereiste. Diverse disciplines komen steeds dichter naar elkaar toe. Na de voorbereidingen worden er dagelijks rondgangen gehouden en wordt met grote regelmaat met de medewerkers gesproken over actuele en eventuele komende risico’s. Gelukkig zien we de risico’s in de veiligheidsgrafiek steeds verder afnemen, hetgeen een compliment betekent voor iedereen die zich hiervoor inspant.
Maandelijks worden er toolboxpresentaties gehouden over de belangrijkste, actuele onderwerpen. Gedrag en het voorkomen van werkblindheid wordt op deze manier positief beïnvloed. Ook de wekelijks wisselende veiligheidsposters op de bouw geven iedereen een goed beeld hoe de vlag erbij hangt. En zo word je toch regelmatig herinnerd aan het belang van veilig werken. Overleggen en het op voorhand weten wat er de komende periode gaat gebeuren, biedt de mogelijkheid om risicobeheersmaatregelen te treffen, al voordat het risico heeft kunnen ontstaan! Vanzelfsprekend vraagt dit energie van alle partijen, maar iedereen beseft ook dat samenwerking en overleg positieve vruchten af zal werpen.