BouwNieuws

Hoe beheers je tijdens de gehele bouw een veilige werksituatie? WPP | 8

Van het maken van een goed Veiligheids- & Gezondheidsplan naar het creëren van een veilige werkplek en werkmethodes tot het beheersen en bewaken van de arbeidsomstandigheden in dit
grote en bijzondere project. Dat was de belangrijke uitdaging voor het bouwmanagement, geassisteerd door Ronald Frans van Aboma.

Zoals altijd heeft elke fase in een bouwproject een eigen gezicht en ook eigen kenmerken. In het begin hadden we nog veel bouwruimte en lagen de verschillende bouwwerkzaamheden nog flink uit elkaar. Hierdoor was alles redelijk overzichtelijk. In een latere fase, bij de start van de staalconstructie, kwamen de werkzaamheden dichter bij elkaar te liggen, niet alleen fysiek maar ook in tijd. Bovendien werd het gaandeweg steeds drukker omdat er steeds meer disciplines en werkers bijkwamen.

Om risico’s te verkleinen kwam er een grotere nadruk te liggen op het vooraf goed inschatten van de uit te voeren werkzaamheden in relatie tot tijd en locatie. Het goed inschatten van bouwgerelateerde risico’s en omgevingsrisico’s is van groot belang. Denk bijvoorbeeld aan het naast en/of boven elkaar werken.
Staalconstructie versus fundering. Door dergelijke situaties te vermijden voorkom je onveilige omstandigheden. De planning van de werkzaamheden loopt als een rode draad door het gehele proces van controle op veiligheid.
Ook in de eindfase blijft het oppassen geblazen. In de fase waarin we nu zitten, de eindsprint, is het dagelijks aanpassen van werkzaamheden samen met de vele disciplines, een echte uitdaging. De risico’s zijn weliswaar kleiner, maar veilig werken moet wel gegarandeerd kunnen blijven.

Beïnvloeding van gedrag

Fouten en onveiligheid kunnen ontstaan door menselijk gedrag. “Even dit vastmaken” op een niet goed gebouwde steiger. ‘Onveilig gedrag’ beïnvloeden is geen sinecure, zeker niet op zo’n groot project. Wij hebben geprobeerd ‘onveilig gedrag’ voortdurend te monitoren en bij te sturen, door continu in gesprek te blijven met de uitvoering en de werknemers. Hierdoor bewaken en beheersen wij een veilige werkplek. Door met elkaar te blijven communiceren wordt werkblindheid voorkomen en worden mogelijk onveilige situaties voorkomen of aangepast.
Terugkijkend op het resultaat van onze inspanningen, zien wij dat de betrokkenheid van alle partijen groot was. Door met z’n allen de schouders eronder te zetten, tijdig maatregelen te nemen en ze te bespreken, hebben wij een veilige bouw weten te creëren.
Wij hebben er met z’n allen een mooi, veilig en succesvol project van weten te maken. Door het SAMEN te doen. Daar ben ik trots op.