BouwStroom

Bouwstroom: Inzicht in het bouwproces

Bouwstroom is een softwaretool die ontwikkeld is om alle activiteiten die plaatsvinden tijdens en gedurende het bouwproces inzichtelijk te maken voor alle betrokken partijen. Het verheldert, optimaliseert en voorkomt frustraties en miscommunicatie tijdens het bouwproces. Eenvoudig te implementeren èn om mee te werken.

Ongestructureerde communicatie

Tijdens het bouwproces zijn er veel onderlinge overleggen tussen de verschillende projectpartners. In deze overleggen worden afspraken gemaakt en hier komen vaak acties uit voort. Deze informatie raakt vaak versnipperd en in het ene overleg weten ze niet precies wat in het andere overleg is afgesproken. Wie doet wat en wanneer en wie wacht er op wie? Bouwstroom lost deze problemen op!

Heldere en inzichtelijke communicatie

Bouwstroom is een handige software tool, die de afspraken en acties uit een overleg bundelt in een projectdatabase, die toegankelijk is voor alle betrokken partijen. Hierdoor worden ‘automatisch’ alle afspraken die er tijdens de verschillende vergaderingen gemaakt eenvoudig bewaakt, inzichtelijk gemaakt en neergelegd bij de juiste partij of persoon.

Een proactief systeem

De Bouwstroom database signaleert het eerste moment van een actie en houdt deze bij. Iedereen kan eenvoudig zien welke acties ingezet, afgerond of ‘overdue’ zijn. Het signaleert ook vertraging in de voortgang van het gehele proces. De acties worden netjes gestructureerd gerapporteerd en direct na afloop van een overleg automatisch per mail verzonden naar de projectleden. Bouwstroom is zo ingericht dat bijvoorbeeld de melding van een aannemer tijdens een bouwvergadering dat hij 3 weken eerder kan opleveren, automatisch op de agenda komt van het eerst volgende opdrachtgeversoverleg.

“Ik sta nog niet in de lift of het verslag zit al in mijn inbox” 

 

 

Praktisch voorbeeld

In het installatie overleg meldt de installateur dat hij een sparing nodig heeft in de vloer van ca. 1600 * 1600 voor zijn kanalen van de luchtbehandelingsinstallatie. Dit is niet zomaar wat. Zowel de constructeur als de bouwkundige aannemer moeten dit weten.

Bouwstroom koppelt deze informatie aan het Bouwkundige werkoverleg en de actie verschijnt automatisch op de agenda van het eerst volgende werkoverleg met de constructeur en architect. Alle acties worden handig in tijd gelabeld. Zo houdt Bouwstroom bij wie zijn actie binnen de tijd afhandelt of wie er significante vertraging van het proces veroorzaakt. Dit wordt in een tijdsgrafiek weergegeven. Alle deelnemers aan een volgend overleg hebben deze informatie van te voren gekregen en kunnen er zelf voor zorgen dat zij GEEN vertraging achter hun naam krijgen.

Eenvoudig te implementeren èn mee te werken

De kracht van Bouwstroom is het feit dat het eenvoudig is te implementeren en iedereen er intuïtief snel mee aan de slag kan. Bouwstroom is eenvoudig te koppelen met outlook. De deelnemers aan de vergadering ontvangen direct na afloop van de vergadering, een verslag in pdf, in hun inbox. Dit geldt ook voor de uitnodiging voor de volgende vergadering. Vanaf de start met Bouwstroom behoren: “Ik heb geen verslag ontvangen” of “Het verslag kwam te laat” tot het verleden.

Website Bouwstroom voorbeeld

Geef een reactie