Meerwaarde ontwikkeling

Meerwaarde creëren door zelf uw locatie te ontwikkelen

In geval van verkoop van uw locatie wilt u natuurlijk een optimaal rendement behalen. Een tegenvallende opbrengst is veelal het gevolg van projectontwikkelaars die vaak niet meer bieden dan de lokale grondprijs. Binnen het concept Meer Waarde Ontwikkeling bieden wij u de gelegenheid om meer voordeel te behalen uit uw locatie. Door met ons te participeren in de herontwikkeling van uw locatie behaalt u een significant hoger resultaat dan uitsluitend grondverkoop. De bouwplannen die we ontwikkelen doen we soms risicodragend, maar meestal in opdracht van de klant. We ontwikkelen echter altijd namens u. Geen snelle handel, maar degelijke studie en weloverwogen stappen. U profiteert uiteindelijk niet alleen van een vooraf vastgestelde prijs voor opstallen en grond, maar ook van een belangrijk deel van de ontwikkelwinst. Een ding staat vast: u plukt uiteindelijk de vruchten van gezamenlijke herontwikkeling.

Geef een antwoord