BouwNieuwsProcesmanagementProjectmanagement

Shipyard

Nieuwbouw Royal van Lent Amsterdam

Project

Een groot project met een kade, een werkplaats met 2 verdiepingen, een grote hal en droogdok. Shipyard Royal van Lent realiseert een nieuwbouw locatie in Amsterdam om te anticiperen op de groeiende vraag naar langere luxe jachten. De nieuwe werf biedt de mogelijkheid om jachten te bouwen tot 160 meter terwijl de maximale lengte voor de huidige Kaag locatie 101,5 meter is.

TEAM
Een belangrijke uitdaging zit in de teambuilding. In praktijk zijn er heel veel verschillende groepen professionals werkzaam op de bouwplaats, elk met hun eigen deelprojecten, belangen, tijdslijnen en werkmethodes. De kracht van een team zit in de samenwerking waarbij iedereen het gevoel krijgt dat zijn/haar bijdrage belangrijk is voor het eindresultaat.

Het projectmanagement voor dit project is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van BouwImpuls en Adcom 2000 Architecten & Ingenieurs B.V. We hebben nagedacht over de engineering van het totale project, de coördinatie van alle adviserende en uitvoerende partijen, de kwaliteitsbewaking en de directievoering. Gedurende de voorbereiding van dit project bleek al snel dat het afstemmen van de verschillende disciplines een belangrijke uitdaging zou worden.

Resultaat

Kennis en communicatie
Door een goede afstemming te realiseren met opdrachtgever, aannemers, nevenaannemers, adviseurs en verschillende andere betrokken partijen is dit complexe project nu gereed en opgeleverd naar wens van de opdrachtgever.

Werkzaamheden

  • Bouwdirectie en management

Hieronder kunt u pdf bestanden van de Westpoort Post doorbladeren en bekijken waarin verschillende facetten en hoogtepunten uit het hele bouwproces belicht worden.