ProcesmanagementRestauratie

Rijksmonument De Viersprong

Herinrichting en verkoop Landgoed ‘de Viersprong’ in Woudenberg

Van verwaarloosd landgoed tot succesvolle verkoop
Landgoed ‘de Viersprong’ in Woudenberg is een markante herkenning direct naast het kruispunt Quatre Bras. Vanwege de ervaring met renovaties van monumentale panden werd BouwImpuls gevraagd mee te denken over de herinrichting en verkoop van dit fraaie landgoed. Het Landgoed de Viersprong bestaat uit 3 gebouwen. Een hoofdgebouw en koetshuis uit 1894 zijn beide Rijksmonumenten. Het derde gebouw is een chalet uit 1870. Hoewel dit het oudste gebouw is, heeft dit niet de status van rijksmonument.

Bestemmingsplan wijzigen
De gebouwen waren in een enigszins verwaarloosde staat. Het hoofdgebouw was ingericht als woning, maar vanwege klimaat eigenlijk alleen in de zomer bruikbaar. Gezien de verkoopplannen van de eigenaar, was het belangrijk om een voorstel te doen voor een wijziging in het bestemming. BouwImpuls heeft een voorstel uitgewerkt om op de 3 panden een kantoorbestemming te maken. Deze plannen zijn uitgewerkt en ingediend bij de gemeente. Er werd een koper voor de panden gevonden en samen met deze nieuwe eigenaar (Hemels van der Hart) zijn de plannen verder uitgewerkt.

Transformatie tot functioneel kantoor
Om de gebouwen functioneel en praktisch “aan elkaar te koppelen” is er een verbindingsgang gemaakt tussen het hoofdgebouw en het Chalet. Deze gang vormt letterlijk de verbinding tussen de gebouwen en haar omgeving. Het is meer dan een gang geworden. Het vormt de centrale ontmoetingsruimte van het bureau. Om te kunnen voldoen aan de wensen van deze tijd zijn er diverse constructieve aanpassingen gedaan waarbij natuurlijk ook veel aandacht uitging naar modernisering van de water- en elektrotechnische installaties.

Resultaat

Zeer representatieve kantoorruimte
De transformatie van het landgoed heeft geleid tot een modern, multifunctioneel en zeer representatieve kantoor dat ook klimatologisch ruim voldoet aan de huidige eisen.

Voor meer informatie bezoek www.landgoeddeviersprong.nl

Werkzaamheden

  • Ontwerp op hoofdlijnen
  • Aanpassing van bestemmingsplan
  • Indienen en verdedigen in Raadsvergadering Gemeente Woudenberg
  • Contractering en aanbesteding
  • Bouwbegeleiding en directie voering
  • Subsidie aanvraag en begeleiding
  • Fiscaal traject t.b.v. de opdrachtgever