BlogBouwNieuws

Veiligheid in de bouw WPP | 4

Arbeidsomstandigheden meer dan een boekwerk

Als je op een gemiddeld bouwproject in Nederland rond loopt en vraagt of er veilig gewerkt wordt, dan krijg je vaak te horen dat alles prima geregeld is. Ondanks al het werk gedurende de voorbereiding, kunnen we echter niet alle risico’s in de uitvoering wegnemen. De praktijk leert anders. Werken in een dynamische omgeving, zoals een bouwplaats, leidt tot veel wisselde omstandigheden en situaties. Daarnaast zijn er allerlei verschillende partijen aan het werk, die dagelijks veel aandacht vragen. Iedere dag zijn er andere situaties: scherpte en waakzaamheid zijn daarom geboden. De bewustwording over veiligheid en het voorkomen van foutieve handelingen vergt inzicht, kennis en doorzettingsvermogen. Elk jaar weer gebeuren er veel ongevallen in de bouw. Ongevallen die in sommige gevallen voorkomen hadden kunnen worden.

Bij de Nieuwbouw van Royal van Lent in Amsterdam Westpoort heeft Royal van Lent ons gevraagd om iedere week een bouwplaatsinspectie uit te voeren en deze wekelijks aan alle aannemers te rapporteren. Dit doen we middels een overzichtelijk rapport en Royal van Lent maakt hiervan iedere week een veiligheidsposter. Op deze poster staan naast de foutieve onderdelen ook de zaken die goed geregeld en veilig zijn.

Bouwen kan veiliger en efficiënter!

Iedere werkgever moet op grond van de Arbeidsomstandighedenwet de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers op de werkplek beschermen en bewaken. De werkmethodieken en disciplines worden al tijdens de voorbereiding beoordeeld op het gebied van de veiligheid. Zo worden er maatregelen ter bescherming van de medewerkers genomen om zo iedereen een veilige werkplek te kunnen bieden.

De veiligheidscoach

In de praktijk worden deze verplichtingen meestal procesmatig door de aannemer beoordeeld. Dit was echter niet voldoende voor Royal van Lent. Tijdens de gesprekken met Royal van Lent kwam naar voren dat de veiligheid op de bouwplaats niet alleen op papier moet kloppen. Veilig werken moet juist een bewustwordingsproces van iedereen zijn.
Dit is de reden dat voor dit project gekozen is voor de veiligheidscoach, die tijdens de dynamiek van de bouw toeziet en actief mensen
begeleidt op het gebied van
persoonlijke veiligheid.

Tijdens de realisatiefase loopt de veiligheidscoach regelmatig op de bouwplaats en spreekt mensen actief aan op hun gedrag. Dit kan zowel goede als foute handelingen betreffen. Het doel is dat de mensen op de bouwplaats zich continu bewust zijn van mogelijk gevaar. Op deze manier wordt risicovolle werkblindheid voorkomen en worden de werkzaamheden regelmatig bekeken door een stel professionele veiligheidsogen.

Stoplichtmodel

De bevindingen uit de rondgangen worden opgenomen in een rapportage met een eenvoudig stoplichtmodel (groen is prima en rood is niet goed) en met iedereen gedeeld. De rapportage is zodanig opgebouwd dat situatiefoto’s, opmerkingen en oplossingen vermeld worden. Hier wordt bovendien aangegeven
welke discipline/partij de rapportage gekregen heeft.

Voor iedereen zichtbaar
In de voortgangsvergaderingen worden de veiligheidsbevindingen besproken en gebruikt om veiligheids-issues van toekomstige werkzaamheden project-specifiek op te lossen en te voorkomen. Veilig werken is van groot belang en moet voor iedereen zichtbaar zijn. Daarom worden zowel de positieve als de negatieve opmerkingen uit de wekelijkse rapporten uitvergroot bij de bouwtoegangspunten opgehangen.

Alle partijen in dit mooie project zijn partners van elkaar en om succes te hebben moet je er samen de schouders onder zetten. Veiligheid hoort daar zeker bij en is op deze bouwplaats positief voelbaar en bespreekbaar.