BouwNieuws

Veilig werken blijft belangrijk tijdens de bouw WPP | 6

Door Royal van Lent wordt in samenwerking met Aboma eens per maand een toolbox bijeenkomst gehouden die specifiek is geënt op de situatie die voor dat moment belangrijk is.

Zo is of wordt er aandacht besteed aan lawaai op de bouw (juni), gevaarlijke stoffen (juli), fysieke belasting (september), veilig werken op steigers (oktober), kwartsstoffen en electrocutiegevaar (november), brandgevaar (december).

Naast de theoretische aandacht zien we in de praktijk dat veiligheid ook echt aandacht behoeft.

Voortdurend wordt hier door met name Nasir Salem (HSE-coördinator Cordeel) aandacht aan besteed door leuningen te herstellen, de schachtvloer te controleren en te herstellen. Dit om de algemene veiligheid goed in het vizier te houden.