HerontwikkelingProjectmanagementRestauratie

Dokkaffee

Dokkaffee: Een mooi staaltje renovatie van industrieel erfgoed

Project

Snelle en adequate aanpak
Van oorsprong was het Dokkaffee de centrale kantine van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij RDM.
Het pand is gebouwd in 1906 en in gebruik als horeca ruimte. Een reconstructie veroorzaakt overlast en omzetderving. Hierdoor was een snelle en adequate aanpak gewenst. Los van de urgentie was het nodig om bij de renovatie rekening te houden met het behoud van de karakteristieke en kenmerkende eigenschappen van het pand.

Een renovatie die hard nodig was
Er was in het recente verleden al eens een renovatie uitgevoerd aan het Dokkaffee, waarbij de houten spanten waren aangepast. Echter - ten gevolge van een nog onbekende reden - diende er noodzakelijkerwijs een nieuwe constructieve aanpassing te worden uitgevoerd. Deze aanpassing had wel wat voeten in de aarde en leidde tot een aanpassing van de vloer en de houten spanten en het interieur.

Behoud van industriële uitstraling en RDM elementen
De renovatie is zodanig uitgevoerd zodat de originele houten vakwerk spanten weer volledig constructief zijn hersteld en waarbij de constructieve aanpassing volledig ‘uit het zicht’ is doorgevoerd. BouwImpuls verzorgde de begeleiding bij het ontwerp voor het nieuwe, flexibele en verplaatsbare interieur. Daarnaast is de verlichting aangepast en is er veel aandacht besteed aan aanpassingen van de installatie om een comfortabel leefklimaat te krijgen. Het voormalige kantine gebouw is grondig gerenoveerd, waarbij zoveel mogelijk de typische RDM stijl is behouden. Voor het interieurontwerp is studio Dave Keune verantwoordelijk.

Expositieruimte
Het Dokkaffee heeft de lange, indrukwekkende geschiedenis van RDM aangegrepen om een deel van de ruimte als expositieruimte in te richten. Ruimte voor kleine exposities die iets over RDM vertellen over het verleden en het heden.

Resultaat

Klaar voor een lange toekomst
De herontwikkeling/renovatie heeft geleid tot een modern, functioneel en zeer representatieve ontmoetingsplek op RDM.